سخنرانی غیرقابل پخش امام خمینی در نجف!

1,623
جوانها عمامه ها را بردارید! خطر آخوندهای منحرف.
نسیم ظهور 1.1 هزار دنبال کننده
pixel