ساخت خانه کودک در روستای زلزله زده بلوان

640

در پی زلزله کرمانشاه و خسارت های ناشی از آن، تیم داوطلبین پویش ایران من در پروژه ای مشترک با گروه سلام به اجرا و ساخت “کپر خانه کودک” در روستای بلوان به منظور ساخت مکانی برای بازی و آموزش کودکان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و روحی ناشی از این حادثه پرداخته است.