اندر احوالات کودکی ( تربیت بدون فریاد )

344

تربیت درست کودک به چه معناست و چگونه باید در این نوع تربیت و آموزش از هر نوع خشونتی دوری کرد؟ رفتار صحیح با کودک لجباز یا بدرفتار چیست؟ با دکتر محرری همراه باشید تا با هم یاد بگیریم چطور بدون فریاد، اقتدار خود را حفظ کرده و دلبندمان را شایسته تربیت کنیم.