پوزیسیون و چگونگی قرار گرفتن انگشت ها (آموزش پیانو)

377
این ویدئوها قرار هست از ابتدایی ترین تمرین ها تا تمرینات پیشرفته ادامه پیدا کنند و پس از اون به درخواست شما مطالبی که برای شما گنگ و مبهم هست آموزش داده خواهد شد. مبحث این ویدئو درباره اولین گام در نوازندگی پیانو هست، مناسب برای تمام کسانی که هنوز این ساز رو شروع نکردند و میتونند چگونگی قرار گرفتن دست ها روی این ساز و فرم درست انگشتها و سایر مطالب مربوط رو فرا بگیرند.
pixel