کنایه احمد ایراندوست به برگزاری حضوری امتحانات نهایی

137
کنایه های احمد ایراندوست در مورد برگزاری حضوری امتحانات نهایی دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel