از دید گوشیت: نحوه کارکردن با اپ Camera-FV5

4,384

هر سه شنبه با "از دید گوشیت" یک ترفند جدید در مورد عکاسی با گوشی یاد بگیر.

Durbinet
Durbinet 840 دنبال کننده