پاسخ تشریحی سوال شماره 70 کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر سال 98 (معماری کامپیوتر)

279

پاسخ تشریحی و کامل سوال شماره 70 درس معماری کامیپوتر آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر سال 1398 توسط استاد #فرزام - این سوال از مبحث محاسبه تعداد عمل جمع در ضرب با روش ShiftAdd (شیفت و جمع) مطرح شده است. مکتب گرام | رسانه ای برای آموزش و پژوهش T.me/Maktabgram_ir