اجتماع می تواند با بیمار دمانس تفاهم بیشتری نشان دهد

341
این فیلم نشان می دهد که در اثر تفاهم بیشتر با بیماران مبتلا به آلزایمر و انواع دمانس(فرسایش مغز)، چگونه می توانیم زندگی آنها را آسانتر کرده و از اضطراب و نگرانی آنها کم کنیم. به امید روزی که اجتماع ایران ما هم به این سطح از تفاهم و همیاری برسد. مطمئن هستم که این روحیه در ما وجود دارد ولی از ابعاد وحشتناک و مشکلات این نوع بیماریها آگاهی چندانی نداریم.
pixel