ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

اجتماع می تواند با بیمار دمانس تفاهم بیشتری نشان دهد

347
این فیلم نشان می دهد که در اثر تفاهم بیشتر با بیماران مبتلا به آلزایمر و انواع دمانس(فرسایش مغز)، چگونه می توانیم زندگی آنها را آسانتر کرده و از اضطراب و نگرانی آنها کم کنیم. به امید روزی که اجتماع ایران ما هم به این سطح از تفاهم و همیاری برسد. مطمئن هستم که این روحیه در ما وجود دارد ولی از ابعاد وحشتناک و مشکلات این نوع بیماریها آگاهی چندانی نداریم.
pixel