جریمه 4 شرکت بیمه ای

436

شبکه تهران- 1 اردیبهشت 94- 18:30| بیمه مرکزی 4 شرکت بیمه ایران، کار آفرین، کوثر و میهن را جریمه کرد. رعایت نکردن نرخ هنگام صدور بیمه نامه از جمله تخلفات این شرکت ها است.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده