بازدید از غرفه و تجهیزات شرکت CISCO در نمایشگاه GITEX 2019

81
شرکت CISCO شناخته شده ترین شرکت تجهیزات در ایران و سطح جهان است. بسیاری از تجهیزات این شرکت در تمام شبکه ها به کار گرفته می شود. گروه ارسالی آی تی باز در نمایشگاه GITEX 2019 دبی به غرفه این شرکت معروف رفتند و از آن برای ما گزارش ارسال کرده اند.
pixel