بهترین شعر طنز فارسی - ابوالفضل زرویی نصرآباد

12,528

به پاس بزرگداشت مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد - متن شعر: ی جماعت چطوره حالاتتون قربون اون فهم و کمالات تون گردنتون پیش کسی خم نشه از سر بنده سایه تون کم نشه راز و نیاز و بندگی تون، درست حساب کتاب زندگی تون درست باز یه هوا دلم گرفته امروز جون شما دلم گرفته امروز راست و حسینی ش نمی دونم چرا مراسم افطار شعرا با رهبر نیمه رمضان 83 توسط آقای ابوالفضل زرویی نصرآباد

b_titr
b_titr 1.1 هزار دنبال کننده