نظام حکمرانی و محیط زیست: علی دینی ترکمانی ، شهرام اتفاق ، محمد رئیسی

154
در تاریخ سوم مردادماه 99، نخستین نشست از گفتگوهای مربوط به نظام «حکمرانی و محیط زیست» برگزار شد. میزبان این گفتگو محمد ابراهیم رئیسی به نمایندگی از سایت خبری زیست آنلاین، تاریخچه‎ای مختصر و نه چندان مورد توافق درباره «نظام حکمرانی» تعریف کرد و سپس، علی دینی ترکمانی و شهرام اتفاق به عنوان میهمانان این برنامه به طرح دیدگاه‎های خود پرداختند. علی دینی ترکمانی از منظر یک مدافع رویکرد «سوسیال-دموکراسی» و شهرام اتفاق از موضع یک مدافع رویکرد «اقتصاد بازار آزاد»، هر کدام به طرح مباحث مقدماتی در این حوزه پرداختند.
بومرنگ 28 دنبال کننده
pixel