داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

آموزش خط خودکاری قلیزاده ( نستعلیق )

357
آموزش اتصال حروف ک گ به حروف ب ت پ ث در خط نستعلیق خودکاری

ممرورارید سیاه

10 ماه پیش
استاد شما خوب خط نستعلیق یاد می دهید
pixel