مدیریت حافظه - جایابی صفحه

2,634

روشهای جایابی صفحه در این ویدیو بحث شده است. این روشها را هنگام کش میس در روش نگاشت انجمنی نیز به کار برد. فیلم های آموزش و تست گروه آموزشی استاد یوسفی بهترین و قوی ترین منبع کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آیتی است. 09121788534 youseficlass.com