تدریس فصل اول علوم هشتم انحلال پذیری توسط استاد فیروزه بهادرانی

243
تدریس فصل اول علوم هشتم شیمی انحلال پذیری صفحه 5و6 به همراه مطالب تکمیلی و نمودار ها و مسئله ها ی آن توسط استاد فیروزه بهادرانی

u_10963056

1 هفته پیش
خوشحالم که امسال شما معلم شیمی من هستید نرگس مرادی ❤️

u_10963056

1 هفته پیش
خوشحالم که امسال شما معلم شیمی من هستید نرگس مرادی ❤️

u_10963056

1 هفته پیش
خانم مرسی از تدریس عالی تون
pixel