دستگاه پرکن ودربند روتاری آبمعدنی شهاب صنعت09155221774

190
مشخصات فنی دستگاه پرکن و دربند تمام اتوماتیک »این دستگاه برای تبدیل یک بطری به بطری دیگر نیازی به تنظیم و باز کردن قطعات نمی باشد و در هر زمان شما می توانید بطری نیم لیتری تا یک ونیم لیری را وارد کنید » این دستگاه به صورت 6 نازله ، 8 نازله ، 12 نازله و 16 نازله در واحد فنی مهندسی شهاب صنعت تولید می شود و سرعت آن برای بطری 5/1 لیتری دوغ به ترتیب 1000 بطری ، 1500 بطری ، 2200 بطری و 3000 بطری و برای بطری 250 سی سی به ترتیب 2000 بطری ، 3200 بطری ، 5000 بطری و 6000 بطری در ساعت می باشد 09155221
شهاب صنعت 22 دنبال کننده
pixel