دست کسب وکارهای ایرانی در حوزه بلاکچین چقدر باز است؟

139

در بیست ودومین شماره ماهنامه عصر تراکنش پنلی با حضور مدیران کسب وکارهای ایرانی فعال در حوزه بلاکچین برگزار شد. ولی الله فاطمی مدیرعامل کنسرسیوم ققنوس ، علی حاجی زاده مقدم مدیرعامل آدانیک، مهرداد فرنوش مدیرعامل هم راستا و روح الله پرنیان مهر مدیر محصول کارچین در این جلسه حضور داشتند. نسخه کامل این پنل در شماره 22 ماهنامه عصر تراکنش منتشر شده است.

راه پرداخت
راه پرداخت 465 دنبال کننده