کابینت آشپزخانه مدرن

1,108
یکی از پروژه های مجموعه ی متین کیا ، که طراحی ، تولید و اجرای کابینت ها و مصنوعات چوبی این خانه ی مسکونی را انجام داده . مجموعه ی متین کیا با بیش از ۱۷ سال تجربه و قدمت خانوادگی ۲۶۳۰۹۷۰۰ و ۲۶۳۰۹۷۰۱ و ۲۶۲۱۱۱۰۹
matinkia_studio 17 دنبال کننده
pixel