حضور آقای قشقاوی رئیس هیئت نظارت انتخابات ریاست جمهوری

228
کد ویدیو.: 2792 قسمت پنجم برنامه دوربین گفتگو با آقای حسن قشقاوی ( معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نظارت بر دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خارج از کشور و معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ) در خصوص وظایف روسای نمایندگی ها ( سفرا ، کاردارها و سرکنسول ها ) در خارج از کشور و بررسی شرلیط اخذ رای برای ایرانیان خارج از کشور
pixel