فیلمبرداری هوایی ۳۶۰ درجه از کورنوال - انگلستان

197
کورنوال شهرستانی در جنوب غربی انگلستان است که در لغت به معنای ساکنان تپه و غریبه هاست. «پال پارکر» اهل سنت ایوس –کورنوال- فیلمبرداری هوایی ۳۶۰ درجه پانورومایی از کورنوال انجام داده است.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel