طنز در هنر و ادبیات،چقدر حال ما را خوب میکند؟

5,891
سمیه نرسیده به حافظ (قسمت هفتم) | طنز در هنر و ادبیات، چقدر حال ما را خوب میکند؟

M.HOSSEIN KASEB

1 سال پیش
خوب بود
pixel