سمیه نرسیده به حافظ (قسمت هفتم) | طنز در هنر و ادبیات،چقدر حال ما را خوب میکند؟

5,728

سمیه نرسیده به حافظ (قسمت هفتم) | طنز در هنر و ادبیات، چقدر حال ما را خوب میکند؟

M.HOSSEIN KASEB

M.HOSSEIN KASEB

1 ماه پیش
خوب بود