دُکوایس/ حمل و نقل محموله 30.000 تنی با بلو مارلین

883
883 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

حمل و نقل محموله 30.000 تنی از نانتانگ چین به روتردام هلند (بزرگ ترین بندر اروپا و دومین بندر بزرگ جهان پس از بندر شانگهای چین) با کشتی نیمه شناور دُکوایس بلو مارلین