نامه محرمانه آیت الله کاشانی به شاه در مورد مصدق چه بود

602

"ارثیه پدری" به کارگردانی مهدی نقویان، به زندگی و سرنوشت محمدرضا پهلوی می پردازد. این مستند تاریخی با ارشیوهای جذاب و دیده نشده را در سینمامارکت تماشا کنید cmmt.ir/44O