وقتی پونی ها kill this love رو میخونن

154

خیلی باحاله دقیقا انگار صدا های خودشونهههههه مخصوصا رینبودش راستی اینجا کی پونی ها رو میشناسه؟ من که میشناسم خودمم رینبو رو دوست میدارم

....hoSeoK hAsTI....
....hoSeoK hAsTI.... 90 دنبال کننده