کارت هواداری ورزشی و فرهنگی

218
کارت هواداری و پرتال هوشمندفرهنگی ورزشی وسخت افزار های (شامل:1- کارت هوشمند2- پوزها3- وب سایت و رزرواسیون 4- نرم افزار های موبایلی مربوطه5- نرم افزار و سرور بانکی کارتهای هوشمند ورزشی) زمینه برای ایجاد اشتغال ومدیریت سیستمی صنعت فرهنگی ورزشی فراهم می شود ،وهمچنین هماهنگی بین عرضه های ورزشی و هواداران ورزشی و تقاضاها سطح کشور برقرار میشودو مدیریت کلان شهری و ورزشی,فرهنگی و برنامه ریزیهای مدیریتی
خاتم توس 16 دنبال کننده
pixel