قسمت یازدهم عصر جدید :: حرکات نمایشی پارکورِ پسران افغان

31,913
شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزاردنبال‌ کننده

اجرای علی رضا و علی یعقوبی در یازدهمین قسمت مسابقه استعدادیابی عصر جدید

شِدِرِم
شِدِرِم 7.4 هزار دنبال کننده