مه شکن کرنرینگ و چراغ پارک پژو 2008 ایکاپ

1,050

آپشن چراغ Cornering این امکان را میدهد که در سرعت کمتر از 40کیلومتر در هنگام چرخش فرمان به هر سمت، چراغ مه شکن همان سمت روشن شود تا قسمت داخلی پیچ جاده ها در هنگام چرخش خودرو روشن گردد. چراغ کرنرینگ و چراغ پارک به وسیله دستگاه دیاگ نمایندگی های مجاز ایکاپ فعال میگردند

پژو 2008
پژو 2008 158 دنبال کننده
Cloner160001

Cloner160001

3 ماه پیش
چطور فعال ميشه؟؟
پژو 2008
پژو 2008 با دستگاه دیاگ، نمایندگی های ایکاپ انجام میدن