هواپیمای مخوف روسی جهان

21,134

یکی از مخوف ترین هواپیماهای دنیای جنگ افزار

ایرانی

ایرانی

3 سال پیش
چندتا توپ روی یک بال بزرگ ترس داره؟مخوفم نیستترسناک وهراس آور وبیمناکه-ایهالعرب
lonesome1009

lonesome1009

3 سال پیش
این که همش بال بود
mehdi.mohseni78

mehdi.mohseni78

3 سال پیش
بدرد نمیخوره