تعزیه حضرت علی اکبر(ع) بلیان96

515

برگزاری مراسم تعزیه حضرت علی اکبر(ع) در محرم سال 96 توسط واحد فرهنگی و هنری پایگاه انصار الحسین بلیان لینک کانال روستای بلیان @balyaniha