مومن چپ نمیکنه! - استاد حسین انصاریان

6,242

روایتی شنیدنی از امیرالمومنین علیه السلام http://www.erfan.ir/farsi/sound/newview/14908#s

مهر طبیعت دشت عرفات امامزاده صدرالدین اردبیل

مهر طبیعت دشت عرفات امامزاده صدرالدین اردبیل

4 ماه پیش
کافر هم کوه بادکنکی است مثل کوه جلوی حق ما کارمند وایستاده بود روز حضرت ابوالفضل قفلش شکست تپه صاف شد