وصل کات اوت تحت اتصال کوتاه

4,163
مثلث زرد 1.2 هزار دنبال‌ کننده

فیوز کات اوت دارای یک لینک داخلی به شکل ذوب شونده بوده و اغلب برای حفاظت خطوط کوتاه و ترانسفورماتورهای توزیع استفاده می شود. در این ویدئو وصل کات اوت در شرایط اتصال کوتاه را مشاهده می کنید. بعلت اینکه اطراف المان ذوب شونده باز بوده و هیچ عنصری برای محدود کردن انرژی آرک در آن وجود ندارد، سوختن المان ها با صدا و آرک شدید همراه است. این صدا و آرک با توجه به سایز لینک و نوع اتصال کوتاه ممکن است متفاوت باشد.

مثلث زرد 1.2 هزار دنبال کننده
pixel