جذاب کی بودی تو؟ m.r focking

5
5 بازدید
اشتراک گذاری
عااا حرفی ندرم :|
4 هفته پیش
# bts
# BTS

ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ᴜɴᴛᴏʟᴅ

1 ماه پیش
ن ن ن نمدم:|همـه بگین آمینننن:|♡هنو ازدواج نکرده بچه داریم:>جونز:|~
:)... T͟h͟i͟s͟ i͟s͟ m͟y͟ e͟n͟d͟ فالو=فالو.صلنم؟ امییین:] جرررر:| من 4،5 تا بچه دارم... :] وید جدید:] |

ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ᴜɴᴛᴏʟᴅ

1 ماه پیش
ن نمش کوک رو نمدم:|جونز هنو عروسی نکردیم ک:|ایشالا جمعه مزاحمشون مشم واص خاستگاری:|جونن:|~
:)... T͟h͟i͟s͟ i͟s͟ m͟y͟ e͟n͟d͟ فالو=فالو.صلنم؟ کوک ک مال خادمه... ژووون بمونی واسش:| فقط یکم بصبر بد بچه دار شید اشتباه منو نکنید:|عرر:|

ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ᴜɴᴛᴏʟᴅ

1 ماه پیش
نمش م کوکی رو میخواممم:|
:)... T͟h͟i͟s͟ i͟s͟ m͟y͟ e͟n͟d͟ فالو=فالو.صلنم؟ نمیدم. مال خدمن هر 7 تاشون.. عروسیت مبارک با تینو:] عررر کیلی لی لی لی لی عرر:]

ᴛʜᴇ ᴛʀᴜᴛʜ ᴜɴᴛᴏʟᴅ

1 ماه پیش
فاخخ مییی چر انق جذابههه گاادد:|میخوام میخوامشش:|♡لایک♥
:)... T͟h͟i͟s͟ i͟s͟ m͟y͟ e͟n͟d͟ فالو=فالو.صلنم؟ مال خدمن.. :|نیمیییدم.. تنک
pixel