امسال پرباران ترین سال آبی کشور در 51 سال گذشته

41

شبکه خبر- 31 فروردین 98- 11:45| فراز رابعی مدیرکل دفتر مطالعات پایه منابع آب ایران با حضور در برنامه «روی خط خبر» گفت: امسال پرباران ترین سال آبی کشور در 51 سال گذشته است.

پایشگری
پایشگری 980 دنبال کننده