10- BPMS چیست و چه کاربردی برای سازمان دارد؟

5,474

اگرشما مدیر یک شرکت بزرگ هستیدو وقت زیادی از ساعات کاری شما صرف فرآیندهای سنتی سازمانی میشود بهتراست این ویدیو را مشاهده کنید. دراین ویدیو با سامانه BPMS فراگستر بصورت گرافیکی فرآیندهای کاری را طراحی ومدلهای مختلف آنرا عملی پیاده سازی میکنید و سپس قوانین و روندهای اجرایی لازم برای هر فرِآیند را برای مدیریت هوشمند سازمان خوداجرا میکنید. https://www.faragostar.net/demorequest/رایگان با سیستم کارکنید