مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت سوم- حسین معینی

1,009

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت سوم .این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت. (موضوع جلسه سوم : شاخصه های انتخاب شعر)