مراحل پلمب صندوق اخذ رای

293,205
شورای نگهبان 3.6 هزار دنبال‌ کننده
صندوق اخذ رأی، در حضور اعضای شعبه، نماینده فرماندار یا بخشدار، نمایندگان هیأت نظارت، بازرس وزارت کشور (و مأموران انتظامی در صورت حضور) پلمب می‌گردد. پس از رؤیت داخل صندوق و اطمینان از خالی بودن آن توسط نامبردگان، درب‌پوش محل شکاف اخذ رأی در داخل صندوق و درب روی بدنه قرار می‌گیرد.
شورای نگهبان 3.6 هزار دنبال کننده
pixel