آموزش تعویض تسمه دینام در 3 دقیقه

11,544
یدکی مارکت 12 دنبال‌ کننده
آموزش تعویض و نصب تسمه تایم ماشین تسمه تایم تیبا 107 دندانه https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-107-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 تسمه تایم 134 دندانه پژو 206 تیپ 5 آماتا صمد https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-134-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-5-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AF تسمه تایم MVM110 گیتس https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-MVM110-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3 تسمه تایم EF7 مدل 127 دندانه https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-EF7-%D9%85%D8%AF%D9%84-127-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 تسمه تایم پراید 107 دندانه https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-107-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 تسمه تایم پژو 405 مدل 114 دندانه https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D9%85%D8%AF%D9%84-114-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 مدل 134 دندانه https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-5-%D9%85%D8%AF%D9%84-134-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87 تسمه تایم MVM315 گیتس https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-MVM315-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3 تسمه تایم MVM530 گیتس https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-MVM530-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3 تسمه تایم MVM550 گیتس https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-MVM550-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3 تسمه تایم MVMX33 گیتس https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-MVMX33-%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B3 تسمه تایم پژو 206 تیپ 2و 3 GSP آماتا صمد https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-2-%D9%88-3-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AF تسمه تایم پژو 206 تیپ 5 آماتا صمد https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-134-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-5-%D9%BE%DA%98%D9%88-206-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AF تسمه تایم سمند خودرو ملی GSP آماتا صمد https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%8A-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AF تسمه تایم زانتیا آماتا صمد https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D9%85%D8%AF تسمه تایم پراید (GSP) یورو 2 https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-2 تسمه تایم jAC-S5 https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85jAC-S5 تسمه تایم بزرگ jAC-S5 https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AFjAC-S5 تسمه تایم JAC-J5 https://yadakimarket.com/products/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86%DA%AFJAC-J5 اولین سایت چند فروشگاهی لوازم یدکی یدکی مارکت https://yadakimarket.com/
یدکی مارکت 12 دنبال کننده
pixel