واکنشت نسبت به لباس بندری چیه!؟

6,278

قسمت اول برنامه واکنش هرمزگان تی وی اختصاص پیدا کرد به پوشش لباس هرمزگانی.در قسمت اول برنامه واکنش خانم ها فاطمه خادمی ، غزاله بختیاری و آقای عبدالله منصوری در خصوص لباس بندری و تصاویری که به آنها نشان داده شد واکنش نشان دادند.

AntiGravityLazer

AntiGravityLazer

1 ماه پیش
پیغاماینویدئودقیقاًچیبود؟