برنامه ریزی سال جدید به روش بولت ژور نال (یک از سه)

4,623

توی این ویدیو درباره برنامه ریزی سال جدید صحبت کردم. مرحله ی اول برنامه ریزی سال جدید آمادگی ذهنی و لیست کردن اهداف و صفحه هاست . آدرس سایت من: www.nerdishme.ir . آدرس اینستاگرام من: www.instagram.com/nerdishme .

زهرا نجاری
زهرا نجاری 216 دنبال کننده