داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

موسیقی و نقاشی یک دنباله عددی!

3,109
چگونه می‌توان برای یک دنبالهٔ عددی، آهنگ ساخت!؟ چگونه می‌توان نقاشی یک یک دنبالهٔ عددی را کشید!؟ درسنامه‌های پیشرفتهٔ ریاضی در takmili.com

u_7832383

1 سال پیش
Wow
pixel