استگانوگرافی با متلب

6
Amir Shokri 17 دنبال‌ کننده
slide: https://www.slideshare.net/AmirShokri2/steganography-235264847 code: https://gist.github.com/amirshnll/82e5084458625f839437ef8d22ba3d4a
Amir Shokri 17 دنبال کننده
pixel