کمپین رنگ لبخند به همت رضا صادقی برای کمک به سیل زدگان

544

به همت رضا صادقی و هوادارانش دو کامیون اقلام مصرفی شامل مواد غذایی و بهداشتی و ...به مناطق سیل زده خوزستان اهداء شد . مسئولیت توزیع این اقلام از سوی هنرمند محبوب به موسسه خیریه مهرآفرین واگذار شد . درود به همت این هنرمند مردمی

pixel