همکاری های پلیس و زندانهای خوزستان ارتقاء میابد

166

حمزه بروجنی سرپرست اداره کل زندانهای خوزستان در دیدار با سردار عباسزاده فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان، بسترهای مشترک همکاری و تعامل افزایی را بررسی و بر ضرورت افزایش همکاری ها، آموزش نیروهای یگان حفاظت توسط ناجا و همچنین افزایش کیفیت و امنیت اعزام بدرقه زندانیان در راستای افزایش امنیت اجتماعی تاکید نمودند.