گفتگوی مدیرعامل بانک کشاورزی درباره بازارگاه نهاده های کشاورزی

332
پخش زنده گفتگوی روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی با برنامه نبض کشاورزی در شبکه ایران کالا- شهریور 1400- درباره بازارگاه نهاده های کشاورزی
pixel