تشییع شهید گمنام دانشکده فنی دختران حصارک کرج

419

این شهید گمنام 19 ساله است ودر عملیات بدر در اسفند ماه سال 63به فیض شهادت رسیده است.

@Mr_eslami_1991 14 دنبال کننده
pixel