راهنمای ورود به وبینار انجمن علمی صنعت نفت و گاز دانشگاه محقق اردبیلی

114
ویدئو آموزشی ورود به وبینار انجمن علمی صنعت نفت و گاز دانشگاه محقق اردبیلی با پلتفرم Adobe connect از طریق pc و mobile
pixel