از تعطیلی برخی بانک ها تا کسانی که اصلا به کرونا اعتقادی ندارند

33
گزارش حسینی بای از بی اهمیتی برخی مردم به کرونا و رعایت مسائل بهداشتی
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel