معرفی اهل نظر - سید مصطفی رضایی

67

بنده بیش از یک دهه است که در نهادها و مجموعه های انقلابی به فعالیت های مختلف مدیریتی، فکری و فرهنگی مشغول هستم. در این تجربه ۱۰ ساله چالش هایی می بینم که ما را به این نتیجه می رساند که بایستی در یک فضای تحلیلی و گفتگویی و در قالب رسانه ای درباره تجربیات گذشته و خلل هایی که به نظر می رسد در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی وجود دارد، به بحث و بررسی بنشینیم. به نظر می رسد مسیری که ما تاکنون طی کرده ایم نیاز به ترمیم دارد. به قول حضرت مولوی “اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن”.