مهاجران فلسطینی در یمن؛ دلگرم به اهتمام سیاسی صنعاء به مسئله فلسطین

513
خبرگزاری تسنیم 9.8 هزار دنبال کننده
pixel